Nieuws

09 augustus 2018

Het gaat goed met de economie. De werkloosheid neemt rap af. Iedereen blij zou je denken....... Niet dus.

19 juli 2018

SKOUT in de Zorg - De zorgsector zit omhoog. De komende vier jaar dreigt een tekort van zeker honderdduizend werknemers. 

12 juli 2018

Meer en meer mensen beseffen dat de aanpak van vraagstukken in werk én samenleving meer van ons vraagt dan instrumentele kennis, kunde en vaardigheid.

12 juli 2018 OR-verkiezingen

Nieuwe samenwerking met Inkesta, voor de digitale ondersteuning bij OR-verkiezingen.

Agenda uitgelicht

30 augustus 2018 Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden

De wijziging van de privacywetgeving komt eraan...

29 november 2018 Vernieuwing medezeggenschap

Kom naar de 3de editie van Nieuwe Vormen van (Mede)zeggenschap: zeggenschap is medezeggenschap.

27 september 2018 Reorganisatie en organisatieverandering, HR / arbeidsvoorwaarden

Wat houdt de normalisering precies in? Wat betekent...

04 oktober 2018 HR / arbeidsvoorwaarden, Vertrouwenspersoon / klachtencommissie

Integriteit is de laatste jaren steeds meer in het nieuws en dan vooral als het geschaad lijkt te zijn ...

Blog

26 juli 2018 Europese Ondernemingsraad (EOR) / Reacties / Sjef Stoop

De Europese Commissie (EC) publiceerde eindelijk zijn officiële evaluatie van de Richtlijn. De verwachtingen niet hooggespannen. Terecht....

26 juli 2018 OR en bestuurder / Reacties / Tineke de Rijk

De voorzitter leest in de instemmingsaanvraag, voor het inroosteren van extra uren, de paniek van de bestuurder tussen de regels door...

18 juli 2018 Arbo & gezondheid / Reacties / Nicole Pikkemaat

Vaak zijn werktijden het ondergeschoven kindje voor veel preventiemedewerkers en arboprofessionals.

16 juli 2018 Arbo & gezondheid / Reacties / Carolina Verspuij

Sinds 2005 is de verplichting van het aanstellen van een preventiemedewerker van kracht. Dit alles is te vinden in artikel 13 van de Arbowet.

Poll

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie