Mensen krijgen meer plezier in hun werk als ze het gevoel hebben dat hun werk zinvol is. Als ze betrokken zijn bij elkaar, bij het werk en bij de organisatie. Ze leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek. Betrokken werkgevers hebben betrokken werknemers.

Een voorbeeld: het versterken van de binding van mensen met de organisatie bij Portbase

Over de klant

Portbase is de neutrale en betrouwbare spin in het web voor alle logistieke informatie via de Nederlandse havens. Via het haven overstijgende Port Community System van Portbase profiteren bedrijven van een veelheid aan intelligente diensten voor efficiënte en eenvoudige informatie-uitwisseling, zowel onderling als met overheden. Alle deelnemers optimaliseren zo hun logistieke processen. Daarmee verbeteren ze hun eigen concurrentiepositie en die van de havens. Portbase is van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

De vraag over betrokkenheid

Portbase heeft een veranderproces achter de rug waarin veel aandacht is besteed aan de inrichting van de organisatie. De vraag die vervolgens rees was: hoe beleven medewerkers hun werk en hoe kunnen we medewerkers meer verbinden met de waarden van het bedrijf, hoe staat het met de betrokkenheid en bevlogenheid en op welke manier kan Portbase deze verstrekken.

Onze aanpak

Door middel van een performance happiness scan meten we de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers. Iedere medewerker wordt gecoacht op de persoonlijke uitkomsten en stelt een plan op van wat hij of zij zelf kan doen om zijn of haar bevlogenheid en betrokkenheid te versterken. Op basis van de rapportages wordt een scan op organisatieniveau gemaakt en wordt samen met de afdeling HR een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.

Quotes over wat het oplevert:

  • "Medewerkers voelden zich gehoord en erkend door het project"
  • "Het heeft de organisatie geholpen om de organisatiewaarden in de praktijk te brengen en zicht te krijgen wat onze medewerkers nodig hebben om hun potentieel te ontwikkelen"

U kunt bij SBI Formaat ook terecht voor:

  • Training en advies op het gebied van omgangsvormen
  • (Cultuur-)belevingsonderzoek
  •  Vertrouwenspersonen en klachtencommissies
  • Begeleiding bij integriteitsvraagstukken
  • Het meten van betrokkenheid en werkplezier