begroting instemmingsrecht ondernemingsraad

De begroting wappert aan de waslijn…

Dat is een mooi compliment over een financiële training, een poëtisch compliment zelfs. De ondernemingsraad van een grote universiteit wil getraind worden in het lezen van de begroting. De nieuwe Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs in 2015 geeft de medezeggenschapsorganen van studenten en medewerkers het recht op instemming op de begroting van de universiteit of hogeschool. Dat is nogal wat.

Hoe pak je dat aan? Een goede vraag van de ondernemingsraad. Deze neemt het initiatief om een grote medezeggenschapsdag te organiseren om zowel de studenten-geledingen als de werknemers in de OR en onderdeelscommissies mee te laten denken in de veranderingen die er plaatsvinden in de besluitvorming van de universiteit. Verschillende workshops geven inzicht in wat er verandert. De universiteitsdichter doet verslag van de dag in de vorm van gedichten.

En de waslijn? De eerste begrippen van de planning- en controlcyclus van de organisatie worden besproken in een workshop van een uur. Dan kan een waslijn een aansprekende werkvorm zijn. Alle stappen in het begrotingsproces worden op volgorde gehangen. Tussendoor “hangen” de beste momenten om als medezeggenschap invloed uit te oefenen. Er ontstaat vanzelf een discussie. De universiteitsdichter begint zijn impressie van de workshops als volgt: "De begroting wappert aan de waslijn…". 

De trainingen over  financiële cijfers voor de ondernemingsraad worden overigens ook gegeven zonder waslijn.

Geertrude van Amerongen, adviseur en trainer bij SBI Formaat