rol preventiemedewerker arbo

Door de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 staat de preventiemedewerker weer volop in de aandacht. Sinds 1 juli 2017 heeft de ondernemingsraad namelijk ook instemmingsrecht op de persoon van de preventiemedewerker.

Dit aanvullend op het instemmingsrecht wat al vanaf 2005 aan de orde was, namelijk instemming op de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en positie van de preventiemedewerker. Sinds 2005 is de verplichting van het aanstellen van een preventiemedewerker van kracht. Dit alles is te vinden in artikel 13 van de Arbowet: Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming.

Het opleidingsniveau, de positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de tijd die een preventiemedewerker heeft om zijn werkzaamheden uit te voeren verschillen nogal per bedrijf. In veel bedrijven is de positie van de preventiemedewerker nog onvoldoende stevig en onafhankelijk. En dat terwijl.............

Klik hieronder om het artikel van Carolina Verspuij (bron: Werk & Veiligheid) verder te lezen.

Heeft u vragen over de taken van de preventiemedewerker? Ons expertiseteam Arbeid en Gezondheid helpt u graag verder. Bekijk ook de Basiscursus Preventiemedewerker.