pensioen gezond

Aan je gezondheid werken: niemand lijkt er aan te ontkomen. Superslanke jonge vrouwen lopen binnen met voedingsadviezen als boerenkoolsap op de nuchtere maag en vooral geen brood. Maar aan de overgrote meerderheid gaat dit voorbij. Integendeel: obesitas dreigt tot een volksziekte uit te groeien. En in menig bedrijfsrestaurant kunnen pogingen om de kroketten te vervangen door salades op veel weerstand rekenen. Echte mannen eten geen konijnenvoer. Tegelijkertijd neemt het overgewicht toe en dreigt er voor een groep zestigers een reëel risico om het pensioen niet te halen.  

Obesitas komt meer voor bij mensen met een lage opleiding die zwaar werk doen in fabrieken (ploegendienst!), vervoer of de gezondheidszorg. Bedrijfsarts Marlo van den Kieboom luidde onlangs de noodklok. Overgewicht leidt o.a. tot artrose, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Zestigplussers in zware beroepen die nu langer door moeten werken met deze kwalen, lopen een grote kans hun pensioen met 67 jaar in 2021 niet eens te halen. 20% blijkt nu al voor hun 65ste overleden! Voor hoogopgeleiden is dit 8%. Een groot verschil dus. Een andere alarmerend cijfer is dat in 2015 55% van de zestigplussers onder lageropgeleiden aangaf in het werk belemmerd te worden door gezondheidsklachten.

Wat kun je hier als OR nu aan doen? Is het niet eenieders verantwoordelijkheid wat men zoal verorbert? Categorie dikke bult eigen schuld? Op het eerste gezicht wel. Maar met deze cijfers voor ogen valt het thema levensstijl wel degelijk onder een beleidsmatige aanpak. Kijk eens goed naar de personeelssamenstelling, de zwaarte van het werk en of daar risicogroepen onder schuilen. Hoe groot is de categorie zestigplussers? Nodig de arbo-arts en/of de preventiemedewerker uit om mogelijke acties te ondernemen. Daar kunnen ook aangepaste werktijden onder vallen. En schroom niet om als OR triviale zaken als het aanbod in het bedrijfsrestaurant onder de loep te nemen. Zorg bijvoorbeeld dat het mogelijk is om op afwijkende tijden goed te eten, zoals warme maaltijden die in de magnetron kunnen. En deel als OR symbolisch eens appeltjes uit of zo.

Tineke de Rijk, trainer/adviseur SBI Formaat

Bron: NRC dd. 3 januari 2017