europese ondernemingsraad vertrouwen SBI Formaat

Europese HR-Conferentie over Europese Ondernemingsraden

Vertrouwen, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Dat was de conclusie van veel deelnemers aan een internationaal seminar dat SBI Formaat op 31 maart samen met twee Franse partnerorganisaties organiseerde. Dit seminar in Lissabon was de afsluiting van een Europees project waaraan drie kleinere seminars vooraf waren gegaan. In deze seminars spraken managers die als bestuurder voor Europese Ondernemingsraden verantwoordelijk zijn met elkaar over een drietal zaken die in veel EOR's lastig te organiseren blijken. Zo gaan EOR's alleen over grensoverschrijdende zaken. Maar in moderne concerns is nog maar weinig een puur lokale aangelegenheid. De EOR dreigt daarom soms te bezwijken onder de veelheid aan onderwerpen waarover raadpleging plaats zou moeten vinden.

Een tweede thema was de omgang met vertrouwelijke informatie. Dit gaat in een internationale context, met een grotere afstand tussen management en medezeggenschappers, niet altijd even makkelijk. Het derde thema betrof de praktische organisatie en de timing van het raadplegingsproces. Ook hier gaat het nogal eens mis. Maar bij al deze thema’s bleek dat met een pragmatische aanpak oplossingen gevonden kunnen worden. Het eindrapport van dit project, dat de vorm zal krijgen van een ‘praktijkgids’, zal een groot aantal praktische tips bevatten voor de omgang met deze drie thema’s.

In de slotconferentie werd dit concept gepresenteerd, waarbij nu ook werknemersvertegenwoordigers aanwezig waren. Van zeven EOR's die met SBI Formaat samenwerken waren zowel de bestuurder als de voorzitter aanwezig, naast een groot aantal, vooral Franse, vertegenwoordigers. En zoals gezegd, de conclusie die duidelijk naar voren kwam, was dat een oplossing altijd gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Maar, zoals iemand zo mooi zei: je kunt niet zo maar afspreken dat je elkaar vanaf nu vertrouwt. Vertrouwen moet groeien. Hoe doe je in een internationale context? Daarmee kwam al weer een mooi thema naar voren voor een vervolgproject.