Wat?

OR Platform-bijeenkomst  met als thema "De EOR en bedrijfsdigitalisering".

Sjef Stoop, EOR-adviseur en -trainer van de EOR Service van SBI Formaat, nam onlangs deel aan een bijeenkomst bij het Europese Vakbondsinstituut (ETUI). Hierin werd vooral de nadruk gelegd op het voortschrijdende informatiseringsproces bij de Human Resource-afdelingen: Welke consequenties kan dit voor werknemers hebben?  Als inleiding op ons thema zal Sjef verslag doen van deze bijeenkomst. Daarna gaan we ervaringen van de platformdeelnemers inventariseren en het thema verder uitdiepen aan de hand van een Open Space Café om daarmee een uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers te bevorderen.

Voor wie?

Nederlandse afgevaardigden in Europese ondernemingsraden/SE Works Councils, sleutelfiguren uit de Nederlandse medezeggenschap (in uw bedrijf) of vakbondskaderleden en –bestuurders die te maken hebben met Europese en internationale aangelegenheden (ook niet-FNV-leden zijn welkom!)

Door wie georganiseerd?

SBI Formaat's EOR-Service en FNV EOR Netwerk.

Wanneer?

Vrijdag  6 april 2018 van 13.00-17.00 uur met aansluitend buffet.

Waar?

Centraal Vakbondshuis FNV
Henri Polakzaal (Auditorium), 7e verdieping
Hertogswetering 159
3543 AS  Utrecht

Kosten?

Gratis!

Programma

13:00 – 14:00 uur Netwerklunch
14:00 – 14:15 uur Opening en voorstelronde
14:15 – 14:45 uur Inleiding door Sjef Stoop van de EOR Service van SBI Formaat:
Verslag van de bijeenkomst van het Europees Vakbondsinstituut over digitalisatie
14:45 – 15:15 uur Inventariseren ervaringen van de platformdeelnemers:
Bedrijfsdigitalisering en –robotisering en de gevolgen daarvan voor de factor “arbeid”
15:15 – 15:45 uur Pauze
15:45 – 16:30 uur Discussie en uitwisseling tussen platformdeelnemers in een Open Space Café
16:30 – 17:00 uur Terugkoppeling en afsluiting
17:00 – 18:30 uur Buffet

Meer informatie of direct aanmelden?

Wilt u meer weten over deze platformbijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met Lina Villalon: lina.villalon@sbiformaat.nl of 0343-473366.

Over de platformbijeenkomsten

Samen met FNV organiseert de EOR-Service van SBI Formaat twee keer per jaar een platformbijeenkomst voor Nederlandse leden van Europese Ondernemingsraden. Doel van het platform is het uitwisselen van ervaringen, van elkaar en van sprekers leren, het stimuleren van een vruchtbare discussie rond EOR-thema’s en het verder ontwikkelen van een netwerk van EOR-leden. De platformbijeenkomsten zullen zoveel mogelijk bij FNV in Utrecht plaatsvinden. Alle Nederlandse leden van Europese Ondernemingsraden zijn welkom. Aan het lidmaatschap van het platform en deelname zijn geen kosten verbonden.