Jurisprudentie bedrijfsmaatschappelijk werk en de OR - uitspraak:Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit tot uitbesteding van het maatschappelijk werk aan een externe organisatie?.

Uitspraak: Uitbesteding (3)

Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit tot uitbesteding van het maatschappelijk werk aan een externe organisatie? (ROR 1997/27)
Uitspraak Rechtbank Amsterdam: Ja, omdat de regeling van het bedrijfsmaatschappelijk werk zelf anders wordt en niet alleen de uitvoering. Er is geen reden voor de rechter om vervangende toestemming te verlenen want het financiële belang van de werkgever weegt niet op tegen het belang van de OR.

Lees meer