Jurisprudentie m.b.t. groepsgewijs werven/inlenen en de rol van de ondernemingsraad. Moet de ondernemer het besluit om tijdelijk een groep werknemers in te lenen intrekken, als de OR geen advies heeft uitgebracht binnen de geldende termijn?

Uitspraak: Tijdstip uitbrengen advies (2)

Moet de ondernemer het besluit om tijdelijk een groep werknemers in te lenen intrekken, als de OR geen advies heeft uitgebracht binnen de termijn die de ondernemer daarvoor heeft gesteld? (ROR 1999/2)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, in dit geval brengt het bedrijfsbelang mee dat de ondernemer het besluit niet hoeft in te trekken. De OR heeft het beroepsrecht niet verspeeld door het advies niet op tijd uit te brengen. Wel had de OR binnen de gestelde termijn een negatief advies kunnen uitbrengen. 

Lees meer