Jurisprudentie Uitbreiding bevoegdheden en de OR inzake Afwijken van PVT-advies, bevoegdheden voorlopige OR, nakomen van afspraken en uitbreiding van bevoegdheden zoals instemmingsrecht bij telefoonkostenvergoeding. Lees de gerechtelijke uitspraken.

Uitspraak: Uitbreiding bevoegdheden

Heeft de OR instemmingsrecht over een wijziging regeling telefoonkostenvergoeding aangezien de ondernemer diverse malen zonder voorbehoud instemming heeft gevraagd?(niet gepubl. 21 maart 2002)
Uitspraak Bedrijfscommissie: Ja, doordat de ondernemer in het verleden meermalen de instemming van de OR heeft gevraagd, is het terecht in deze situatie wederom om instemming te vragen.

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (6)

Heeft de OR instemmingsrecht, omdat de ondernemer door toezeggingen het instemmingsrecht heeft uitgebreid? (ROR 1997/25)
Uitspraak Rechtbank Den Haag: Ja, een besluit tot het op nihil stellen van bepaalde diensten is geen wijziging van de werktijdregeling, maar de ondernemer heeft de bevoegdheden van de OR uitgebreid en is verplicht de toezegging na te komen.  

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (2)

Heeft de OR instemmingsrecht als de ondernemer heeft toegezegd een instemmingsaanvraag in te dienen over een pakket maatregelen bij de uitvoering van een reorganisatie? (ROR 1994/21)

Uitspraak Kantonrechter Zevenbergen: Nee, de ondernemer was zich er niet van bewust het instemmingsrecht van de OR uit te breiden en de OR had kunnen begrijpen dat dit niet de bedoeling was.

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (1)

Kan de OR de afspraak over uitbreiding van het adviesrecht aantonen? (JAR 1993/231)
Uitspraak Ondernemingskamer: de OR hoeft dit niet meer aan te tonen omdat de ondernemer het standpunt laat varen dat er geen afspraak over uitbreiding adviesrecht zou zijn. 

Lees meer

Uitspraak: Bevoegdheid voorlopige OR

Kan de "voorlopige OR" die is opgezet in het kader van de fusie van drie ondernemingen, het instemmingsrecht bij de wijziging van een feestdagenregeling claimen, als dat recht eerder is toegekend door de ondernemer? (JAR 1994/248)
Uitspraak Rechtbank Rotterdam: Ja, het instemmingsrecht is bij de wijziging van de regeling verleend. 

Lees meer

Uitspraak: Afwijken van PVT-advies

Is een besluit tot verkoop van het pand van de Fotovakschool kennelijk onredelijk gezien het aan de PVT toegekende adviesrecht? (JAR 2002/133)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de ondernemer heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit tot verkoop kunnen komen. Hij heeft gehandeld in strijd met het aan de PVT toekomende adviesrecht. 

Lees meer