De OR heeft adviesrecht over het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een externe deskundige (artikel 25 lid 1n WOR).

Wanneer de ondernemer een adviesopdracht aan een externe adviseur (van buiten de onderneming) wil verstrekken wat betrekking heeft op één van de adviesplichtige onderwerpen van art.25 lid 1 WOR, dan moet de OR om advies worden gevraagd over de keuze van de adviseur (of het bureau) en over de inhoud van de adviesopdracht. Dit geldt ook wanneer de externe adviseur werkzaam is bij een andere onderneming binnen een concern.

Adviesopdracht over onderwerp instemmingsrecht

Wanneer de ondernemer een extern deskundige een adviesopdracht wil verstrekken over één van de instemmingsplichtige onderwerpen van artikel 27 lid 1 WOR, is artikel 31 c WOR van toepassing. Hierin staat dat de OR zo spoedig mogelijk geinformeerd moet worden over het voornemen tot het verstrekken van de adviesopdracht. De ondernemer dient de tekst van de adviesopdracht aan de OR te geven.

Adviesrapport

In beide gevallen heeft de OR recht op inzage in het adviesrapport op grond van het algemene informatierecht artikel 31 lid 1 WOR. Het rapport heeft betrekking op adviesplichtige of instemmingsplichtige onderwerpen wat betekent dat dit informatie is die de OR redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.