De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten (artikel 25 lid 1g WOR).

Groepsgewijs werven is aan de orde wanneer de ondernemer besluit een (groot) aantal medewerkers tegelijkertijd als groep aan te trekken. Bijvoorbeeld voor het laten verrichten van tijdelijk werk als sprake is van een onverwacht grote order die niet met het huidige personeelsbestand kan worden weggewerkt. Het aantrekken van een tijdelijke kracht of de tijdelijke individuele vervanging van medewerkers door een uitzendkracht valt hier niet onder. Wordt er een contract gesloten met een uitzendbureau of detacheerbedrijf met afspraken over het (in de toekomst) groepsgewijs inhuren van flexwerknemers, dan is dit wel adviesplichtig.

Adviesrecht OR

Artikel 25, lid 1g van de WOR regelt het adviesrecht van de OR bij het groepsgewijs werven van medewerkers.