Hieronder vindt u diverse onderwerpen waarbij wij relevante links voor u geplaatst hebben.

EOR Richtlijn en nationale wetgevingen
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=211

Nederlandse Wet op de Europese Ondernemingsraden
http://www.st-ab.nl/wetten/0655_Wet_op_de_Europese_ondernemingsraden_Wet_EOR.htm

EOR in SE
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32001L0086&model=guichett

Richtlijn  Overgang van Onderneming
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32001L0023&model=guichett

Richtlijn Informatie en Raadpleging werknemers
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32002L0014&model=guichett&lg=en

Gratis vertaalprogramma’s
http://translate.google.nl
http://www.babelfish.com

Informatie over arbeidsverhoudingen in Europa
http://www.etui.org
http://www.worker-participation.eu
http://www.eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu/eiro
http://www.lrd.org.uk/index.php
http://www.boeckler.de

Vakbondsfederaties
http://www.fnv.nl
http://www.etuc.org
http://www.industriall-europe.eu
http://www.epsu.org
http://www.uniglobalunion.org/regions/uni-europa-1

Organisaties verbonden met ETUC
http://www.etui.org 
http://www.ewcdb.org
http://www.eurofound.europa.eu 
http://www.worker-participaction.euWerkgeversverbanden

Werkgeversverbanden
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp

Europese subsidie
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=en

Over multinationals
http://www.fnvcompanymonitor.nl
http://somo.nl
http://www.stichting-mno.nl
http://www.oecdguidelines.nl

De EOR op video
http://www.youtube.com/watch?v=aqCsKXsXs2w
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=en&videosId=2517&vl=en&furtherVideos=yes