Morgen

Ik droom van een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen. Ieder op z’n eigen niveau natuurlijk, bij de een kan er domweg meer hooi op de vork dan bij een ander.  Dus voor mij is participatie toch het sleutelwoord. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak, maar vergroot ook de kwaliteit. En zelf draag ik graag een steentje bij door mensen te helpen hun grenzen te verleggen, net een stapje harder te lopen en zo meer plezier en effect van hun werk te ervaren.

Vandaag

Ik gedij het best in de non-profit en bij de (lokale) overheid. Daar gaat van alles niet goed natuurlijk, maar daar worden mensen vooral door ideële motieven gedreven. Ik sluit me daar graag bij aan en sterker nog: ik gooi als ik de kans krijg ook nog wat olie op dat vuur.

Specialismen:
  • Dialoog op de werkvloer
  • Creatief denken
  • Presentatie- en debatvaardigheden
  • Werken binnen politiek-bestuurlijke organisaties
  • Democratische vernieuwing

Gisteren

Rode draad in mijn werkzame leven is altijd geweest het bij elkaar brengen, in beweging krijgen en verbinden van mensen. Door de jaren heen kon ik dat met succes doen binnen het welzijnswerk, het onderwijs en de politiek, als organisator, facilitator, trainer, opleider en adviseur. Toegespitst op de vraagstukken binnen werkorganisaties kan ik van veel van deze rollen effectief gebruik maken.

Opleidingen:
  • HEAO-BE
  • HBO-Cultureel Werk
  • HBO-Personeelswerk
  • post HBO Onderwijskunde, Supervisiekunde & Deskundigheidsbevordering
  • post HBO Social Innovation Management