Morgen

“Werknemersparticipatie en organisatieontwikkeling gaan hand in hand.” 
Goed luisteren naar de ideeën, wensen en behoeften van medewerkers legt organisaties geen windeieren. Ze worden er beter en succesvoller van. In organisaties die goed presteren, werken medewerkers met passie en plezier en doen ze mee in de besluitvorming. Door in een open dialoog verbinding te zoeken tussen de belangen van medewerkers en de doelen van de organisatie. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Ondernemingsraden steunen in hun werk en daarmee organisaties helpen een aantrekkelijke werkomgeving te zijn – op die manier probeer ik bij te dragen. Ik heb plezier in mijn werk en kan er veel van mezelf in kwijt: mijn analytisch vermogen, enthousiasme en daadkracht. En altijd met het resultaat voor ogen.  

Vandaag

Top 5 competenties/specialismen:
  • Innovatie van medezeggenschap
  • Teamontwikkeling (zelfsturing)
  • Het begeleiden van veranderingsprocessen
  • Organisatieontwikkeling
  • Leiderschap / sturing in organisaties

Het in beweging zetten doe ik door te werken vanuit:
Talent en kracht: Gebruik maken van de kwaliteiten en potentie van mensen en groepen, dat geeft energie en vertrouwen bij het oplossen van vraagstukken. 
Teamontwikkeling: Samen bereik je meer. Ik geloof in de kracht van teams. Sterke teams zijn groepen met een gezamenlijke visie en doel en waar verschillen er mogen zijn.

Gisteren

Het ondersteunen van leren, groei en ontwikkeling van mensen en groepen in organisaties is de rode draad in mijn werkzame leven. Als medewerker, als leidinggevende en nu ruim 14 jaar als trainer / adviseur van ondernemingsraden en altijd in of voor de zorgsector. Ik ken de thema’s en dilemma’s vanuit de praktijk.

Opleidingen:
  • Sociale en organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht
  • Leraren opleiding Utrecht, HBO
Certificaties:
  • Leergang interventiekunde
  • Kernkwadranten
  • Leergang organisatiekunde 

Publicaties