Morgen

Ik wil met mijn werk bijdragen aan organisaties waar mensen met plezier werken. Waar ze hun kwaliteiten goed kunnen inzetten. Waar betrokkenheid en waardering is voor ieders inzet. Voor het werk met ondernemingsraden geldt dat ik graag werk aan het vergroten van invloed en van de toegevoegde waarde van de OR.

Vandaag

Ik werk graag aan vraagstukken op het gebied van (on)gewenste omgangsvormen, gedrag en cultuur. Ook vind ik het leuk om met ondernemingsraden aan het vergroten van hun effectiviteit te werken. Onder andere door het innemen van een meer gelijkwaardige positie in de dialoog met hun bestuurder. Het gaat er om dat je in elke positie waarde toevoegt aan de kwaliteit van de beslissingen en daarmee aan de organisatie.

Gisteren

Als trainer houd ik er van om mensen en groepen mensen in beweging te krijgen. Bijdragen aan de ontwikkeling van mens en organisatie, op een goede manier samenwerken en hier het maximale uit halen. Er is altijd meer ruimte in dialoog, in oplossingsmogelijkheden en in het doorbreken van patronen.

Opleidingen
  • Toegepaste Onderwijskunde  Technische Universiteit Twente
  • Trainersopleiding, KSG
  • ITIP
  • Opleiding Mediation, MTI
  • Certificaties: Life Languages, Vertrouwenspersoon
Specialismen
  • Ongewenste Omgangsvormen, PSA beleid
  • Pittiger discussiëren
  • Cultuuronderzoeken, trajecten op het gebied van gedrag en cultuur
  • Teamcoaching
  • Formuleren van heldere adviezen en instemmingsverzoeken

Publicaties