Morgen

Mijn droom? Organisaties waar de menselijke maat DE maat is. Die de bijdrage van de medewerkers zien, horen en waarderen. Die hen uitdagen en stimuleren om hun kwaliteiten en vaardigheden te benutten en te ontwikkelen. En daardoor medewerkers in staat stellen met plezier en gezond te werken. Zodat uiteindelijk organisaties als geheel beter worden.                                                                                                                   

Vandaag

Ik werk veel met ondernemingsraden van woningcorporaties. Ik ben analytisch, kan snel doordringen tot de kern van de zaak, verbanden leggen en heb oog voor de verschillende belangen. Mijn ervaringen opgedaan als OR-lid en als toezichthouder helpen me het speelveld te overzien. In mijn trainingen plaats ik ontwikkelingen binnen een grotere context zonder de details uit het oog te verliezen. Vestig ik de aandacht op wat veranderingen betekenen voor medewerkers. Onderzoek ik samen met de OR waar het hen, de medewerkers en de bestuurder nou echt om gaat. Ondersteun ik de OR om hierover effectief te communiceren en zo invloed uit te oefenen op het beleid. Zo werk ik aan mijn droom.

Gisteren

Opleidingen:
  • Sociale pedagogiek -  Universiteit Utrecht
  • Lerarenopleiding maatschappijleer  - Universiteit Utrecht
  • NLP – Academie voor NLP Den Dolder
  • Creatief denken – COCD Leuven
  • Organisatiebrillen  - Kessels & Smit Utrecht
  • Coachingsvaardigheden – School voor Coaching Leiden
  • Teamcoaching op basis van TGI – 4D Organisatieontwikkeling Bilthoven
Ervaring:
  • OR-lid – FNV Formaat
  • Voorzitter Raad van Toezicht – Stichting Agnes van Leeuwenberch Utrecht
  • Lid Raad van Commissarissen – Woningbouwvereniging Elck Wat Wils Utrecht