Morgen

Door mijn werk als trainer en jurist wil ik vanuit werknemersvisie de medezeggenschap en daardoor de organisatie versterken. Hieraan ten grondslag ligt het zoveel mogelijk op een goede manier samenwerken met de bestuurder(s). Als basis hiervan geldt het versterken van de OR-leden individueel als ook als groep. Het is mooi dat de eigen mensen de organisatie kunnen versterken, waardoor het prettiger en leuker werken wordt en er meer draagvlak wordt gecreëerd.

Vandaag

Ik ben actief op medezeggenschapsgebied in de branches Vervoer, Logistiek en Handel en ik ben een geregistreerd medezeggenschapstrainer. Met o.a. casussen probeer ik aan te sluiten bij de eigen organisatie.

Het juridische blijft een basis bij mij. Behalve het praktisch omgaan met de juridische ins en outs van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden), ben ik sinds 2010 ook docent/trainer arbeidsrecht o.a. in combinatie met het NCOI en bij opleidingen bij de FNV. Daarnaast geeft de implementatie van de Wet Werk en Zekerheid en de rol van de OR daarbij, vanaf 2015, veel werk.

In combinatie met didactische vaardigheden begeleid ik OR-en jaarlijks om op een hoger niveau te komen, zowel qua kennis als qua inzichten en sfeer. Een en ander om op een zo gelijkwaardig mogelijke manier met de bestuurder de gesprekken te kunnen aangaan en zo de organisatie te versterken!

Competenties
 • Resultaatgerichtheid voor de eigen praktijk
 • Analytisch vermogen
 • Flexibiliteit en uitdagingen
 • Vergader- en communicatievaardigheden-trainingen
 • Harmonie bevorderen, indien nodig juridisch ondersteunen
 • Trainingen omtrent overnames, fusies, reorganisaties, juridische vraagstukken
 • OR en arbeidsrecht (o.a. Wet Werk en Zekerheid: aannamebeleid/ontslagbeleid/etc.)

Gisteren

Na ongeveer 10 jaar juridisch werkzaam te zijn geweest, heb ik in 2006 de overstap gemaakt naar het trainersvak bij FNV Formaat, nu SBI Formaat. Met verschillende opleidingen, zowel intern als extern, heb ik mij de didactische vaardigheden van het trainersvak eigen gemaakt.

Opleidingen
 • Procesbegeleiding met TGI (4D organisatieontwikkeling & opleiding)
 • Competentietraject
 • Van vakspecialist naar opleider 8 dagdelen: didactische vaardigheden
 • Introductie in het trainersvak, 5 dagdelen
 • Grotius specialisatie Opleiding Letselschade NOVA (onderdeel van arbeidsrecht inclusief onderhandelingsvaardigheden)
 • Permanente Opleiding Advocatuur
 • Opleiding Civiel- en Strafrecht, universiteit RUG