Morgen

In mijn trainingen ga ik niet alleen in op de inhoudelijke kant van het OR-werk, maar ik probeer ook een link te leggen naar de benodigde vaardigheden en de houding en strategie van de OR om zaken voor elkaar te krijgen. Daarmee hoop ik dat de OR beter weet wat hij wil en hoe hij dat kan bereiken en daarmee een goede gesprekspartner kan zijn voor de bestuurder. Mijn verwachting is dat dit de besluitvorming in de organisatie ten goede komt.

Vandaag

Ik werk vooral met ondernemingsraden in de zorg- en welzijnssector. De praktische inslag spreekt mij erg aan. Thema’s waar ik me onder andere mee bezig houd zijn de ontwikkelingen in de cao’s, OR-verkiezingen en de leergang Strategisch werken als ondernemingsraad. In mijn trainingen ben ik flexibel in het programma en er is ook ruimte om af en toe wat uit te weiden. Een OR-cursus is immers ook een moment om wat langer stil te staan bij wat er gebeurt in de organisatie. Daarbij werken we uiteraard ook aan handvatten voor de eigen praktijk.

Gisteren 

Als plantenziektekundige ben ik terecht gekomen in de medezeggenschap. Een vreemde combinatie? Om hier te komen heb ik net als OR-leden buiten mijn grenzen moeten leren kijken. OR-werk is immers iets anders dan je gewone werk. In mijn studie heb ik als onderzoeker leren kaderen en structureren. Door in trainingen de vraagstukken van de OR te kaderen en nieuwe informatie te structureren geef ik OR-en handvatten om verder te gaan. Dit heb ik ook toe kunnen passen tijdens het lidmaatschap van onze eigen OR.

Publicaties