data privacy europese ondernemingsraad eor sbi formaat fnv

De EOR en data privacy

De bescherming van onze persoonsgegevens is een belangrijke en tegelijkertijd complexe kwestie. De EOR komt er vaak mee in aanraking op het moment dat een bedrijf besluit om personeelsgegevens in een internationale databank onder te brengen. Op dat moment krijgt de EOR te maken met de nationale wetgevingen over de bescherming van persoonsgegevens, de Europese Richtlijn hierover, de rol van data-autoriteiten en internationale afspraken zoals Safe Harbour (tussen Europa en de Verenigde Staten). Hoe gaat de EOR hier strategisch mee om? Welke rol kan en wil de EOR hier spelen? Hoe verhoudt zich de opstelling van de EOR met de rechten van de medezeggenschap in de verschillende Europese landen? Waar moet de EOR op letten?

In het EOR platform gaan we uitgebreid op deze vragen in. We hebben hiervoor een deskundige op het gebied van bescherming van persoonsgegevens uitgenodigd. Verder zullen twee EOR-leden hun ervaringen met het thema met ons delen. In het programma is verder veel tijd voor verdere vragen en uitwisseling. 

Praktische informatie

De  bijeenkomst wordt gehouden in het kantoor van FNV in Amsterdam. Vanaf 13:00 uur kan er onder het genot van een lunch worden genetwerkt. Om 14:00 uur wordt de bijeenkomst officieel geopend. De middag wordt om ongeveer 17:00 uur afgesloten, waarna er wederom gelegenheid is om onder het genot van een maaltijd met elkaar in gesprek te raken. Ook tussen de onderdelen door is er natuurlijk weer volop gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen en te netwerken.

Wij hopen u op 18 maart in Amsterdam te mogen verwelkomen! Meer informatie lezen en aanmelden kan hier