succesvolle OR-verkiezing ondernemingsraad

Bijna 40% van de ondernemingsraden heeft een vacature en gemiddeld is er bij een OR 1,2 zetel vacant.

Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland. Het gros van de medewerkers ziet wel de meerwaarde van de ondernemingsraad en er is over het algemeen veel draagvlak voor de OR. Maar zichzelf kandidaat stellen voor de OR is voor de meeste medewerkers een stap te ver. 

Veel ondernemingsraden vinden het organiseren van OR-verkiezingen daardoor maar een lastige klus. Want hoe krijg je mensen bereid zich wel kandidaat te stellen? Hoe zorg je ervoor dat er straks ook echt iets te kiezen valt?

SBI Formaat maakt het verkiezingstraject makkelijker en ook nog eens leuk! Wij zijn uw partner bij het organiseren van (digitale) OR-werving en OR-verkiezingen. Er is ondersteuning mogelijk op alle onderdelen in het verkiezingsproces: van het opstellen/actualiseren van het OR-reglement, het verzorgen/aanreiken van communicatie aan medewerkers en vakbonden, het werven van OR-leden (o.a. digitale nominatieactie met OR-zelftest, de werkvloer op voor persoonlijke benadering collega's en het organiseren van een OR-experience/voorlichtingsbijeenkomst) en de uitvoering van uw (digitale) OR-verkiezingen. Vervolgens begeleiden wij indien gewenst uw OR-installatiebijeenkomst en gaan we vrijblijvend met u in gesprek over het scholingsplan van de nieuwe OR.

Een (tijds)investering in een goede wervingscampagne vooraf verdient zich terug, doordat er daarna écht iets te kiezen valt en er een legitiem gekozen en gedragen OR komt. Een overschot aan (reserve)kandidaten maakt dat bij het ontstaan van vacatures gedurende de zittingstermijn tussentijdse verkiezingen kunnen worden voorkomen. 

Klinkt dit aantrekkelijk voor u? Neem dan contact met ons op via info@sbiformaat.nl of 0343 - 47 33 33, dan kunnen we samen gaan bekijken hoe uw OR-verkiezingen een succes worden!

Meer informatie leest u hier en in onze brochure Succesvolle OR-werving en OR-verkiezingen