Arbobeleid: RI&E en plan van aanpak

Na de cursusdag weet u welke rol u kunt spelen in het verbeteren van het arbobeleid binnen uw organisatie. Daarnaast kent u de wettelijke verplichtingen die gelden voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het plan van aanpak en de jaarlijkse rapportage. Tenslotte heeft u voor uw OR of VGW(M)-commissie een stappenplan gemaakt om na afloop direct met het Arbobeleid in uw organisatie aan de slag te gaan.

Doelstellingen van de cursus

Na het doorlopen van de training heeft u:

 • Inzicht in het niveau van het arbobeleid van uw eigen organisatie.
 • Kennis van de stappen van het proces van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie en het plan van aanpak of Arbojaarplan.
 • Inzicht in de mogelijke rol van de OR/VGW(M)-commissie hierbij.

Werkwijze in deze training

In deze cursus wordt onder meer gewerkt met:

 • Korte informatieblokken, afgewisseld met praktijkopdrachten en discussieblokken.
 • Individuele opdrachten en groepsopdrachten, vaak aan de hand van checklisten waarmee het beleid van uw eigen organisatie beoordeeld wordt.
 • Een videopresentatie, gevolgd door een vragen- en discussiesessie.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties ‘analytisch vemogen’ en 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 12:30

 • Start van de cursus

  Start van de cursus

  De start van de cursus bestaat uit:

  • Een korte kennismaking.
  • Mededelingen van huishoudelijke aard.
  • Toelichtingen op het cursus­pro­gramma.

  Arbobeleid

  Na een korte toelichting brengt u het niveau van het arbobeleid van uw eigen organisatie in kaart. Dit doet u aan de hand van een opdracht. Op basis hiervan beoordeelt u of en op welke punten er verbeteringen zouden moeten plaatsvinden.

  De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

  De RI&E is een basisonderdeel van het arbobeleid. De RI&E is dan ook voor de OR / VGW(M)-commissie een belangrijk instrument. In een inleiding besteden we aandacht aan:

  • De wettelijke verplichtingen inzake de RI&E.
  • De stappen in het RI&E-proces.
  • Successen en valkuilen bij de uitvoering van een RI&E.
  • De rol en betrokkenheid van de OR / VGW(M)-commissie bij de RI&E.

  Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het RI&E-rapport van uw eigen organisatie.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:00

 • Het plan van aanpak

  Het plan van aanpak

  Het plan van aanpak is een belangrijk richtsnoer voor een organisatie om arbo-activiteiten te ordenen. Een OR / VGW(M)-commissie kan hier invloed op uitoefenen. We gaan in op het volgende:

  • De wettelijke verplichtingen inzake het plan van aanpak
  • De kwaliteitseisen van een plan van aanpak.
  • De rol en betrokkenheid van de OR / VGW(M)-commissie bij het plan van aanpak.

  Aan de hand van een opdracht wordt het plan van aanpak of Arbojaarplan van uw eigen organisatie onder de loep genomen.

  Hoe nu verder?

  We sluiten deze cursusdag af met een kort stappenplan voor de OR / VGW(M)-commissie.

16:00 - 16:15

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300