Basisbeginselen van HR-beleid: sociaal beleid in organisaties

Een OR heeft een belangrijke taak als het gaat om HR-beleid. Beslissingen op dit terrein raken vaak direct belangen van mens en organisatie. U kunt als OR invloed uitoefenen op het HR-beleid. Om een professionele gesprekspartner te zijn op dit gebied is kennis van het vakgebied nodig. U leert welke HR-instrumenten er zijn en hoe deze ingezet kunnen worden. U krijgt informatie over de laatste ontwikkelingen en trends. Aan het eind van de cursus bent u in staat de doelen voor het HR-beleid in uw eigen organisatie te formuleren en dit om te zetten in concrete stappen.

Op deze manier bent u vanuit de medezeggenschap een gedegen gesprekspartner voor uw bestuurder en afdeling HR.

Rode draad

De theorie van het HR-beleid vertaalt naar de praktijk van uw organisatie.

Manier van werken

Elk onderdeel begint met een theoretische basis waarna we aan de slag gaan met opdrachten. Wij nemen de voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers als uitgangspunt om de theorie te vertalen naar de praktijk.

Leerdoelen:

 • De deelnemers kennen de historische ontwikkelingen van het vakgebied en de belangrijkste stromingen en herkennen welke stromingen in hun eigen organisatie leidend zijn.
 • De deelnemers kennen de principes en uitgangspunten van HR-beleid en herkennen welke doelstellingen nagestreefd worden met HR-beleid in hun organisatie.
 • De deelnemers vertalen het strategisch beleid van hun organisatie in relevante thema’s van HR-beleid.
 • De deelnemers kennen de rol van de OR inzake HR en kunnen het HR-beleid van hun organisatie beoordelen.
 • De deelnemers maken een HR-werkplan voor de OR en/of een initiatiefvoorstel op HR-gebied.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties 'analytisch vermogen' en 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan. 

Programma

Dag 1

9:30 - 9:45

 • Aankomst locatie

  De koffie en thee staan voor jullie klaar.

9:45 - 10:45

 • Start van de cursus

  We beginnen met een korte kennismakingsopdracht met de deelnemers en de organisaties waar jullie werken. We lopen het programma door en bespreken de persoonlijke verwachtingen over deze twee dagen.
  Werkvorm:

  • Opdracht: Stel jezelf voor aan de hand van het organogram van jouw organisatie
  • Bespreken persoonlijke leerdoelen

10:45 - 12:30

 • HR-beleid: wie heeft er belang bij?

  We verkennen met elkaar wat belangrijke doelen zijn voor werknemers, organisatie en maatschappij.

  Ontwikkelingen: van personeelszorg naar HR

  Het HR beleid is een vakgebied dat erg gevoelig is voor trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Voor een goed begrip van de huidige stand van zaken beginnen we met een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen eeuw. We behandelen de begrippen sociaal beleid, P&O en Human Resource Management. We kijken naar welke gedachten en mensbeelden er achter die begrippen schuilen.
  Werkvorm:
  Theorie en opdrachten.

12:30 - 13:45

 • Pauze en lunch

13:45 - 16:45

 • HR in de praktijk

  We nemen de praktijk van de eigen organisatie onder de loep en bekijken welke stromingen we kunnen herkennen, welke doelen worden nagestreefd. Wat missen de deelnemers in hun organisatie? Wat specifieker bekijken we HR management. Human Resource management beschouwt de medewerker niet als kostenpost maar als belangrijke bron voor het succes van de organisatie. Dat klinkt heel erg mooi. Maar hoe gaat het in de praktijk? Wat betekent dit voor de individuele medewerker? Begrippen als leiderschap, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en de gesprekscyclus komen aan de orde.

  Actuele maatschappelijke thema’s, trends en ontwikkelingen

  We bespreken oorzaken en gevolgen van veranderingen in organisaties op het gebied van HR-beleid en bekijken wat dit betekent voor de eigen organisatie. We bespreken visies van diverse HR directeuren op het gebied van HR.
  Werkvorm:

  • Behandelen van diverse visies op succesvol HR
  • Opdrachten rondom de thema’s strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid

16:45 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:20

 • Relatie en samenwerking van de OR met de afdeling HR

  Ondernemingsraden hebben regelmatig te maken met HR-zaken. HR-professionals en ondernemingsraden hebben een gemeenschappelijk doel: vanuit bedrijfsbelang en personeelsbelang bijdragen aan het goed functioneren van de onderneming en al haar doelstellingen. Maar hoe lever je nu als ondernemingsraad een optimale bijdrage aan de ontwikkelingen op HR-gebied? Wanneer ben je kritisch, wanneer neem je zelf initiatief en hoe zorg je voor een succesvolle samenwerking met HR-professionals? De OR en/of de commissie HR kunnen, onder andere door de rechten van de WOR en eigen initiatief, veel invloed uitoefenen op het HR beleid van de organisatie. Waar liggen mogelijkheden? We bespreken met elkaar hoe de OR onderwerpen op de agenda kan zetten en het overleg over HR-beleid het best georganiseerd kan worden. 
  Werkvorm:
  Opdrachten over:

  • Rol van de OR
  • Beleidscyclus
  • Organisatie van het overleg met de afdeling HR

19:20 - 19:30

 • Einde van de eerste cursusdag met aansluitend diner
Dag 2

9:30 - 12:30

 • Aanvang tweede cursusdag

  We beginnen met een korte terugblik op de dag van gisteren. Zijn er nog vragen? Vervolgens bespreken wij het programma van vandaag.

  De HR ontwikkelscan

  Gisteren hebben wij de belangrijkste ontwikkelingen in het HR-beleid in kaart gebracht. Wij hebben deze ontwikkelingen vertaald naar uw eigen organisatie. U heeft de voor uw bedrijf gangbare visies op leiderschap en HR-beleid geidentificeerd. Vandaag zetten we een stap verder. Door middel van een HR-ontwikkelscan bepalen alle deelnemers wat er op dit moment concrete aandachtspunten zijn voor het HR-beleid voor de komende tijd. Door het invullen van deze scan krijgt u inzicht in wat er goed geregeld is en wat verbetering behoeft. Op deze manier krijgt u inzicht in wat de OR en/of de HR-commissie de komende tijd op de agenda kan zetten.
  Werkvorm:

  • Invullen HR-ontwikkelscan
  • Bespreken aandachtspunten voor ontwikkeling HR beleid

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:30

 • Het initatief van de OR/commissie HR

  Als het goed is heeft u in de cursus veel inspiratie opgedaan voor het HR-beleid binnen uw eigen organisatie. Door de HR-ontwikkelscan heeft u de aandachtspunten voor de OR op een rij. Vanmiddag nemen we de tijd om een initiatiefvoorstel te maken. Waar gaat u mee aan de slag, wat zijn uw doelstellingen en wat is een goede strategie? De deelnemers presenteren hun plannen aan elkaar. U gaat naar huis met feedback en tips.
  Werkvorm:

  • Werkplan commissie HR
  • Bepalen strategie
  • Presenteren initiatiefvoorstellen aan elkaar en feedback

15:30 - 15:50

 • Afronding en nabespreking

  Zijn alle vragen beantwoord? We bespreken ook de mogelijkheden om  bij de uitvoering van uw plannen te ondersteunen.

15:50 - 16:00

 • Afsluiting van de cursus

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500