Aan de slag in de OR van een woningcorporatie

U heeft zich als kandidaat gesteld voor de ondernemingsraad (OR). Gewoon omdat het u interessant lijkt, of omdat u meer wilt weten van de onderneming. Dan wordt u gekozen en komt er heel wat op u af. U moet meepraten over arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, personeelsbeleid, contact onderhouden met de achterban, etc. Als nieuw lid wilt u zo snel mogelijk meedraaien. Dat is ook prettig voor de hele OR, immers met een gelijkwaardige inbreng van alle leden worden de mogelijkheden van de OR vergroot. Deze tweedaagse cursus van SBI Formaat stelt u hiertoe in staat. U leert wat medezeggenschap inhoudt, de bevoegdheden kennen van de OR volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de CAO woondiensten en hoe de OR zich het meest effectief opstelt naar de achterban en de bestuurder toe.

Na het volgen van deze training bent u bekend met deze taken. Ook kent u de wetten, voorschriften en de belangrijkste bevoegdheden van de OR. Natuurlijk komen de CAO Woondiensten en uw eigen praktijk uitgebreid aan bod.

Opleidingsdoelen:

 • U leert de belangrijkst begrippen uit de WOR en oefent hiermee;
 • U verkent de visie van de OR en de mogelijke positie die u in kunt nemen;
 • U leert de belangrijkste begrippen uit de CAO Woondiensten;
 • U leert enkele begrippen uit de vergadertheorie, krijgt enkele tips voor uw vergadering en het overleg met de bestuurder zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. U oefent hiermee;
 • U leert diverse communicatieprincipes t.b.v. de communicatie met de achterban;
 • U maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan.

 

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 10:30

 • Start van de training
  • Welkom;
  • Huishoudelijke mededelingen;
  • Kennismaking;
  • Bespreken van het programma.

10:30 - 12:30

 • De WOR

  De WOR geeft de OR rechten, taken en bevoegdheden. U maakt kennis met de belangrijkste bevoegdheden die in de WOR zijn geregeld. Met behulp van praktijkvoorbeelden en opdrachten leert u wat de WOR voor uw OR kan betekenen.
  Werkwijze:

  • Inleiding WOR;
  • Opdrachten.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 16:00

 • Vervolg ochtendprogramma

16:00 - 17:00

 • De visie van de OR

  Het is verstandig om uw taak, plaats en positie als OR helder te krijgen. Wat stelt u zich ten doel? Wilt u bijvoorbeeld een gezonde luis in de pels zijn, of de kritische overlegpartner van uw bestuurder? Wilt u in een vroeg stadium meedenken bij de beleidsvorming of reageert u liever als er een voorgenomen besluit ligt?
  Werkwijze:

  • De bril van de OR.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:20

 • Vergaderen en argumenteren

  Efficiënt zaken bespreken, de juiste argumenten verzamelen en een goede strategie verzamelen. Hoe doe je dat?
  Werkwijze:

  • Inleiding vergaderen en argumenteren;
  • Opdrachten.

19:20 - 19:30

 • Afsluiting van de eerste trainingsdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 10:00

 • Aanvang tweede trainingsdag

  Terugblik op gisteren

  Een korte daadkrachtige oefening: wat is blijven hangen van de eerste dag?

10:00 - 12:30

 • De CAO Woondiensten

  De CAO Woondiensten kent aan de OR een belangrijke rol; de OR kan in overeenstemming met de bestuurder een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden vaststellen. We bekijken hoe deze rol er uitziet, welke voorwaarden hier aan verbonden zijn en wat u als OR nodig heeft om die rol te vervullen. Tevens besteden we kort aandacht aan hoe de CAO woondiensten doorwerkt in andere personele regelingen zoals functiewaardering en beoordeling.     Werkwijze:

  • Inleiding CAO;
  • Opdrachten.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:30

 • Contact met de achterban

  Een goede communicatie met de achterban is essentieel voor elke OR. Niet alleen omdat de OR hen vertegenwoordigt, maar ook omdat de mens op de werkvloer een goede bron van informatie zijn. Nu zet u een stap verder.
  Werkwijze:

  • Inleiding en tips.

15:30 - 16:20

 • Alles op een rij

  Met welke onderwerpen gaat u de volgende maanden aan de gang? Wat hebt u nodig om als volwaardig OR-lid te kunnen functioneren? U maakt een persoonlijk OR ontwikkelingsplan en we bespreken waar u de kennis en vaardigheden kunt halen.

16:20 - 16:30

 • Afronding en einde van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500