Landelijk congres dag georganiseerd door de Universiteit van  Leuven en de Universiteit van Maastricht in samenwerking met SBI Formaat, CAOP, SOMz en SER.

 

          

Onenigheid en conflicten in organisaties kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk, een stagnatie in de besluitvorming, maar ook tot acties. Concreet denken we dan aan het optreden van een ondernemingsraad bij geschillen met de bestuurder of aan collectieve acties uitgeroepen door een vakbond.

De vraag is hoe negatieve gevolgen en eventuele kosten van dergelijke conflicten beperkt kunnen worden, escalatie kan worden voorkomen en conflictpartijen ondersteund kunnen worden bij het constructief omgaan met het conflict en het bereiken van een oplossing. Derde partijen spelen hier vaak een cruciale rol en worden ingezet per preventie van een conflict, bij de aanpak van het (geëscaleerde) conflict en in de nasleep ervan bijvoorbeeld bij het herstel van vertrouwen.
 

Doel

Het landelijk congres beoogt:
 • verschillende stakeholders rondom dit thema samen te brengen;
 • de discussie te bevorderen over het omgaan met meningsverschillen en de besluitvorming in de praktijk;
 • beleidsmakers in de praktijk te voeden rondom deze thematiek.
Het congres is een onderdeel van het EU project “Third Party Interventions in Collective Conflicts in Organisations” dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie (NEIRE III: www.dialogueatwork.eu) en dat tot doel heeft om constructief conflictmanagement in organisaties te bevorderen. In het kader van dit project worden zowel derde partijen als conflictpartijen bevraagd over de praktijk en hun tevredenheid hiermee.
 

Voor wie bedoeld?

Professionals die als derde partij interveniëren (zoals mediators, juristen, trainers/adviseur voor de medezeggenschap) en anderzijds de direct betrokken conflictpartijen (zoals bestuurders, HRM, interne toezichthouders (RvT/RvC), ondernemingsraden, vakbondsbestuurders, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties). Kortom, voor iedereen uit de profit en non-profit sector die voeling heeft met en interesse in de thematiek.

Het programma voor woensdag 25 april vindt u onderaan deze pagina. 
 
 

Aanmelden?

Neem contact op met afdeling themadagen van SBI Formaat:
tel. 0343 - 473 302 of mail naar: themadagen@sbiformaat.nl
 

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
 
 
Dankzij de sponsoring door SBI Formaat kunnen we u deze dag, in plaats van 195 euro, nu aanbieden voor 95 euro per deelnemer! De deelnemersbijdrage is exclusief 21% BTW.
 

Programma

9:30 - 10:00

 • Ontvangst

10:00 - 12:30

 • Plenaire bijeenkomst

  Opening Congres

  Robbert van het Kaar, senior onderzoeker AIAIS (UvA), onafhankelijk lid van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) en plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie SER-Fusiegedragsregels

  Gabi Stouthart, advocaat verbonden aan Sprengers Advocaten Utrecht 

  Martin Euwema, Hoogleraar Organisatiepsychologie, Faculteit Psychologie, Universiteit Leuven. Co-director van het Leuven Center for Conflict Management.

  Han Noten, burgemeester Dalfsen

12:30 - 13:30

 • Lunch

13:30 - 14:30

 • Workshops Ronde 1

  Workshop A: Conflicten tussen OR en directie: Hoe voorkomen van ongewenste escalatie? 
  Door Paul van der Priem en Gerlanda Dirksen, SBI Formaat
  Klanten willen hun verhaal niet zo snel publiek delen. Maar wij hebben genoeg ervaring uit de praktijk om te laten zien wat de effecten zijn van conflicten. En vooral hoe je kan voorkomen dat de zaak escaleert. Een workshop op basis van kennisdeling en interactie met de deelnemers.

  Workshop B: Bemiddeling door de bedrijfscommissie, hoe werkt dat?
  Door Marco Borsboom en Paul Kelder, Bedrijfscommissie Markt II. Marco Borsboom lid namens FNV en Paul Kelder namens MO groep  
  Wil je weten hoe bemiddeling door de bedrijfscommissie werkt? Hoor er alles over tijdens deze workshop! Aan de hand van concrete voorbeelden hoor je wie om bemiddeling kan vragen, hoe de bedrijfscommissie bemiddeling t.a.v. medezeggenschap vorm geeft, en hoe gezocht wordt naar een pragmatische, toekomstgerichte, duurzame oplossing tussen partijen.

  Workshop C: Waarom, wanneer en hoe het geschil escaleren?  
  Door mr. D.F. Berkhout, advocaat bij Buren 
  Hoe moet je een geschil juridisch (de)escaleren? Een onderzoek naar (i) wanneer een juridisch adviseur nodig is, (ii) hoe je de adviseur controleert, (iii) hoe de adviseur het conflict moet controleren en (iv) waarom ruzie soms essentieel is.

14:30 - 15:30

 • Workshops Ronde 2

  Workshop D:  Onderhandelen, conflict op tafel om erger te voorkomen  
  Door Reinout Scholte en Jan de Kramer, AWVN 
  Werken aan vertrouwen als eerste van de 5 AWVN-vuistregels voor effectief onderhandelen. 

  Workshop E: To have a good fight:  Observaties vanuit de praktijk
  Door W.E. Kooijman, Voormalig EVP Human Resources and Industrial Relations Air France KLM. Partner adviesbureau Kooijman&Zwartelé
  Een ‘good fight’ is essentieel in verhouding tussen bedrijf en OR of tussen bedrijf en bonden. Het voorkomen van een ‘bad fight’ is een kunst, waarin een aantal lijnen vallen te ontdekken. Die lijnen deelt Kooijman op basis van een langjarige ervaring in arbeidsverhoudingen in Nederland.

  Workshop F: Geweldloos communiceren
  Door Harry Hartmann, CAOP. Harry is psycholoog en al jaren een OR-trainer met veel expertise op het gebied van communicatie en groepsprocessen. De workshop 'geweldloos communiceren' biedt handvaten voor een ieder die te maken het met conflictachtige situaties, hoe hiermee op te gaan en hoe het goede gesprek te krijgen met elkaar waarin behoeftes en belangen op tafel komen en onderling begrip wordt verstrekt. 

15:30 - 16:00

 • Eerste bevindingen van het onderzoek

  Paneldiscussie – Reflectie op de dag 
  Belangrijkste les voor organisaties in Nederland

   

16:00 - 16:15

 • Afsluiting

  Afsluiting congres