De OR beter in beeld: gebruik video/vloggen in de OR

U wilt de ondernemingsraad in de kijker zetten bij de achterban, maar het is lastig om op te vallen en de aandacht te krijgen. Dan kunt u overwegen om video in te zetten als tool om de OR meer bekendheid te geven. Waar wacht u nog op?

Vaak regeert de waan van de dag. Niet alleen voor OR-leden maar ook voor de achterban. De kunst is om in die hectiek met elkaar te blijven communiceren. Video helpt daarbij. Het kost minder tijd om een goed verhaal in 500 woorden uit te spreken dan het verhaal in 500 woorden uit te tikken. Daarnaast kunt u met een video toch de collega’s bereiken die weinig tijd (kunnen) steken in het lezen van stukken.

Met video kunt u (nog) meer laten zien van de OR. De achterban krijgt in beeld hoe de OR(-leden) er uitzien, ze horen jullie praten, zien jullie bewegingen en mimiek. Kortom video spreekt meer tot de verbeelding bij de achterban. Mits het goed wordt aangepakt!

Daarom deze tweedaagse training over communicatie met de achterban via video/vlog.

Tweedaagse training

Wij bieden een tweedaagse training voor ondernemingsraden die zich beter willen profileren in de organisatie door middel van video. Hierin wordt een combinatie gemaakt tussen een communicatieonderdeel (wat is de boodschap, voor wie is de boodschap en hoe kan die het effectief worden overgedragen) en een productieonderdeel (hoe maak ik makkelijk een goede video en waar moet ik dan op letten). De nadruk ligt hierbij op het leren door te doen. Natuurlijk wel onderbouwd met theorie en ondersteund door deskundigen.

Eindresultaat

Aan het eind van deze tweedaagse training heeft u:

 • kennis en inzicht in hoe u efficiënt en effectief met uw achterban communiceert;
 • kennis en inzicht in wat een video goed maakt;
 • vaardigheden om met die kennis en inzichten video’s te maken om met uw achterban te communiceren;
 • als bonus: een video voor uw OR over een relevant onderwerp.

Programma

Dag 1

9:00 - 9:30

 • Aankomst locatie
  • Koffie en thee

9:30 - 10:00

 • Start en kennismaking

  We bespreken het programma van deze dag en doen een korte voorstelronde.

10:00 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Kennismaking: In beeld en verhaal

  Deelnemers aan de training worden gevraagd zichzelf voor te stellen op beeld. Zonder diepgaande instructie vooraf filmt u elkaar in tweetallen met uw mobiele telefoon. Naderhand bekijkt de hele groep de filmpjes en wordt gekeken naar welke keuzes (bewust en onbewust) zijn gemaakt met betrekking tot zowel inhoud als vorm.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 17:00

 • Middagprogramma

  Inleiding: De OR beter in beeld

  De kennismaking biedt aanknopingspunten voor meer theorie over communicatie.

  • Waarom? (nut en noodzaak)
  • Wat komt er kijken bij het in beeld brengen van de OR?
  • Hoe kan dit het beste worden opgepakt?

17:00 - 17:30

 • Pauze met snack

17:30 - 19:30

 • Avondprogramma

  Verdieping: Wat maakt een video een goede video?

  Op een speelse wijze wordt gezocht naar wat een video nu eigenlijk goed maakt.

  • Samen kijken we naar een aantal sterke scènes uit bekende films. Wat valt u op? Zien u waar er tussen shots geknipt is? Hoe de camera beweegt? Hoe het licht is? Hoe de keuze van muziek bijdraagt aan de atmosfeer? Aandacht voor deze zaken helpt u later kritisch naar uw eigen video’s te kijken.
  • Vervolgens worden van die scènes het script en het storyboard bekeken. Aandacht voor deze zaken helpt u het belang van een goede voorbereiding in te zien.

19:30

 • Einde eerste dag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Aan de slag: Van theorie naar praktijk

  U stelt voor de achterbancommunicatie van uw eigen OR een script en storyboard op.

  • Samen kijken we naar de uitwerking van het script en het storyboard. Zou de beoogde boodschap goed overkomen bij de doelgroep? Welke wijzigingen maken het eindproduct nog beter? Het script en storyboard worden herzien.
  • Met het uiteindelijke script en storyboard gaat u aan de slag om uw video te maken.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:30

 • Middagprogramma

  De presentaties: alle deelnemers presenteren de resultaten

  U presenteert uw video aan de andere deelnemers. Het publiek bepaald wie uiteindelijk de winnende Oscar verdiend…! Dus er is een leuke prijs te verdelen.

15:30 - 16:00

 • Afronding en evaluatie

  U evalueert uw opgedane kennis, inzichten en vaardigheden. Wat heeft u geleerd in deze twee dagen? Ook wordt besproken waar u tijdens de productie tegenaan liep.

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500