E-learning: Communiceren met de achterban

In de e-learning Communiceren met de achterban, kunt u achter u eigen laptop of iPad aan de slag met het verbeteren van de communicatie met uw achterban. U kunt uw eigen tempo bepalen en uw eigen moment uitkiezen. U kunt dit volgen waar u maar wilt; op kantoor, thuis of vanaf een andere locatie. Zolang u maar de beschikking hebt over een rustige werkplek, een laptop/tablet/pc en een goede internetverbinding.

De volgende leerdoelen staan centraal

  • Zicht op het belang van communicatie met de achterban,
  • D.m.v. onderzoek bij de achterban een communicatie analyse gemaakt en hier conclusies uitgetrokken,
  • Theoretische basis hoe te communiceren met de achterban,
  • Kennis van middelen die werken,
  • Communicatieplan maken.

In de e-learning gaat u een aantal opdrachten maken. Allemaal gericht op uw eigen organisatie en thema’s. De tijdsduur betreft ca 3 tot 4 uur,  excl. de achterbanenquête. Als u de vragen heeft beantwoord en de eindopdracht heeft ingeleverd ontvangt u een certificaat.

We maken gebruik van filmpjes zodat de wet op een aantrekkelijke manier wordt uitgelegd. Er worden u regelmatig een aantal vragen voorgelegd om te toetsen of u de stof goed begrijpt. Als u de opdracht met een casus maakt en de eindtoets voldoende afsluit ontvangt u een certificaat voor deze training.


E-learning sluit aan bij bij verschillende leerstijlen

  • U kunt de module van A to Z doorlopen zoals deze is opgebouwd,
  • Maar u kunt er ook onderdelen uithalen die voor u interessant zijn en andere onderdelen overslaan omdat deze al bekend voor u zijn,
  • Kies zelf wanneer en hoe lang u met de e-learning bezig wilt zijn. U kiest uw eigen tempo,
  • Als u onderdelen moeilijk vond, kunt u deze makkelijk herhalen.

Memotrainer

Wat deze e-learning extra aantrekkelijk maakt is het gebruik  van de Memotrainer. Hiermee kunt u vragen aangeboden krijgen over achterbancommunicatie om uw kennis te herhalen zodat u dit na de cursus niet snel meer gaat vergeten. De memotrainer kunt u via een app op uw smartphone of tablet downloaden of gewoon via uw desktop opstarten. Naar wens kunt u deze instellen voor bijvoorbeeld 1 test per week of misschien wel elke dag als u er snel doorheen wilt. De keuze is aan u.

Nog even praktisch

Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een link met een code die u toegang geeft tot een leeromgeving. Dit is een afgeschermde omgeving. Het gebruik hiervan is heel eenvoudig en u heeft daar geen specifieke vaardigheden voor nodig. Deze link is twee maanden geldig en u kunt op uw eigen moment en in uw eigen tempo de cursus volgen.