Masterclass vanuit juridisch perspectief met Loe Sprengers

'Sorry, maar dat is in het buitenland zo besloten'. Krijgt u dit als OR ook wel eens te horen?
Hoe kunt u grip krijgen op internationale besluitvorming? Wat zijn de juridische mogelijkheden van de medezeggenschap in internationale concerns? Wat is strategisch het juiste moment en niveau om op in te springen? Kan het opstellen van een convenant een (C)OR extra rechten bieden?

Tijdens deze masterclass krijgt u antwoord op bovenstaande vragen. Hierdoor leert u optimaal gebruik maken van uw rechten en de strategische mogelijkheden. U vergroot uw kennis en deskundigheid op het gebied van de medezeggenschap in internationale concerns. Wij hopen u te ontmoeten!

Achtergrond

Een (C)OR in een internationaal concern ziet zich nog wel eens geconfronteerd worden met internationale besluiten, die ook buiten het bereik van de lokale bestuurder vallen. Toch biedt de WOR aanknopingspunten om de medezeggenschap in internationale concerns te waarborgen. De (C)OR kan de Nederlandse bestuurder aanspreken op internationaal genomen besluiten. Dit wordt door juristen wel toerekening, vereenzelviging en medeondernemerschap genoemd. Daarnaast kan het zijn dat bij het instemmingsrecht regelingen die gelden voor het personeel wereldwijd, toch eerst (voor Nederlandse werknemers) aan de ondernemingsraad moeten worden voorgelegd. Ook kan men middels een convenant/ondernemingsovereenkomst de medezeggenschaprechten ten aanzien van internationale besluiten waarborgen. Tenslotte kan een slimme benutting van de OR-echten t.a.v. de Raad van Commissarissen soms heel effectief zijn.

De rechtspraak is in beweging. De herziening van art. 31 van de WOR en de recente uitspraken over Akzo Nobel en Watts Industries laten dit zien. Zorg dat u op de hoogte bent van het laatste nieuws over medezeggenschap in internationale concerns!

Opzet programma

Loe Sprengers van Sprengers Advocaten, voorheen het Advokatenkollektief, een van Nederlands meest ervaren en deskundige medezeggenschapsjuristen zal deze Masterclass geven. In de centrale inleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De juridische mogelijkheden om grip te krijgen op internationale besluitvorming. Welke bevoegdheden heeft de OR? Wat is strategisch het juiste moment en niveau om op in te springen? Wat zijn de haken en ogen?
  • Het verwerven van extra rechten op het gebied van internationale besluitvorming door middel van een convenant.
  • Het speelveld rond internationale besluitvorming: commissarissen, aandeelhouders, managementniveaus. Hoe ziet dit veld eruit en hoe kunt u daar tactisch op inspelen?
  • Concrete succesfactoren voor geslaagde medezeggenschap met betrekking tot internationale besluiten in uw organisatie. En welke barrières moet u overwinnen?

Naast een uiteenzetting van de juridische achtergrond komen enkele recente praktijkvoorbeelden aan de orde, waarbij veel ruimte is voor discussie. De deelnemers kunnen casussen aandragen.