Positief leidinggeven aan de OR

Wilt u als voorzitter en secretaris uw rol meer verdiepen? Wilt u leren hoe u meer positiviteit in uw team brengt? Wilt u de OR-leden sterker laten worden in hun rol? Dan is de training ‘Positief leidinggeven’ echt voor u! U leert hoe u, volgens nieuwe inzichten uit de positieve psychologie, het beste uit het team haalt. U oefent met motiveren en met het scheppen van een opbouwend werkklimaat in de OR.

De spil van de OR

Als voorzitter en secretaris speelt u een belangrijke rol in de ondernemingsraad. U geeft leiding aan de vergadering. U bent het eerste aanspreekpunt voor OR-leden, bestuurder en andere collega’s in de organisatie. Daarnaast bent u de coach van het team. U helpt de OR vooruit wanneer de motivatie op een laag pitje komt te staan of wanneer de communicatie binnen het team niet goed verloopt.

Positieve psychologie

In deze training leert u hoe u, volgens de inzichten uit de positieve psychologie, invulling kunt geven aan uw rol als voorzitter en secretaris. Deze richting binnen de psychologie legt niet de nadruk op het verbeteren van de zwakke kanten, maar juist op de kracht van mensen. Nieuwe inzichten over (werk)geluk en motivatie helpen u om de OR te versterken. De kunst is om te zien wat er goed gaat en hoe dat kan groeien.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor voorzitters en secretarissen van de OR die hun motiverende rol willen vergroten.

Inhoud van de training

Na het volgen van deze training:

 • heeft u inzicht in wat mensen motiveert en weet u hoe u kunt stimuleren dat OR-leden zaken oppakken die hen van binnenuit motiveren;
 • heeft u geoefend met het voeren van motiverende gesprekken;
 • kunt u negatieve communicatie in het team stoppen en deze ombuigen naar positieve communicatie;
 • weet u hoe u kunt zorgen voor trots, betrokkenheid en vertrouwen in het team, met als resultaat dat de OR beter presteert;
 • kent u de kracht van waardering; u heeft geoefend met het uiten van erkenning en u heeft ideeën opgedaan over het scheppen van een klimaat van begrip in uw OR;
 • heeft u een aantal principes van oplossingsgericht coachen in praktijk gebracht.

Doelgroep

Deze training is speciaal ontwikkeld voor voorzitters en secretarissen die al enige ervaring hebben in het OR-werk en op zoek zijn naar een verdiepingsslag in hun rol. Wij raden aan deze training als duo (eventueel met vicevoorzitter en/of vicesecretaris) te volgen. Kennis en vaardigheid uit de Basistraining voor Voorzitter & Secretaris worden als bekend verondersteld.

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

10:00 - 12:15

 • Afhandelen organisatorische zaken en introductie programma
 • Versterken wat goed gaat

  'Alles wat aandacht krijgt groeit’, dus ook wat goed gaat. In tegenstelling tot het traditionele problemen oplossen, concentreren we ons niet op problemen in de OR, maar op wat al goed gaat.

12:15 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 17:00

 • Thema 2: Bevlogen in de ondernemingsraad

  Bevlogen werknemers benutten hun potentieel ten volle en zijn dus productiever. Dit geldt net zo goed voor OR-leden. Bevlogenheid bestaat uit 3 hoofdbestanddelen: plezier in je werk; je kwaliteiten benutten en je werk als zinvol ervaren.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:25

 • Vervolg thema 2: Bevlogen in de ondernemingsraad

19:25 - 19:30

 • Afsluiting eerste cursusdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 12:15

 • Thema 3: Positief leidinggeven aan de OR

  Positief leiderschap betekent dat u enerzijds heldere kaders schept door te sturen op duidelijke doelen, en anderzijds de OR-leden zoveel mogelijk ruimte biedt om tot bloei te komen en effectief samen te werken.

12:15 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 16:20

 • Thema 4: Oplossingsgericht coachen

  U heeft al verschillende oplossingsgerichte technieken geleerd, zoals het stellen van oplossingsgerichte vragen. We breiden dit uit met het stellen van schaalvragen. Ook besteden we aandacht aan het vergroten van de veerkracht van de OR.

16:20 - 16:30

 • Afsluiting van de cursus

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500