Strategisch sterker!

Uw organisatie heeft te maken met ingrijpende veranderingen. Als OR wilt u meer grip krijgen op deze dynamiek en ontwikkelingen mee sturing geven. De benodigde kennis en vaardigheden hiervoor zijn niet automatisch in elke OR aanwezig. U wilt doorgroeien naar een OR die zowel intern als extern strategisch denkt en handelt om zo uw bijdrage op alle beleidsniveaus te vergroten.

Speciaal voor OR-leden, die strategisch sterker willen worden, biedt SBI Formaat vier modules aan die bijdragen aan het verkrijgen van meer invloed en het investeren in een constructieve overlegsituatie:

 1. Strategisch denken en handelen - 27 september 2018
 2. Strategisch netwerken en beïnvloeden - 8 november 2018
 3. Strategische gespreksvoering - 17 december 2018
 4. Strategisch onderhandelen - 7 februari 2019

In iedere training wordt intensief gewerkt met een acteur of een gastbestuurder. Hiermee worden de strategische competenties op bijzonder praktische wijze geoefend.

U kunt deelnemen aan één of meerdere afzonderlijke training(-en) of aan de gehele reeks. Neemt u deel aan de gehele reeks dan krijgt u gratis een e-coaching en een reflectiebijeenkomst aangeboden door SBI Formaat (avonddagdeel na 4e training).

Training 2: Strategisch netwerken en beïnvloeden

Bij Strategisch netwerken en beïnvloeden  gaat het om het opbouwen en onderhouden van relaties in en buiten de organisatie. Hiermee speelt de OR in op kansen en ontwikkelingen in de organisatie, die voor de werknemers en de organisatie van belang zijn. Het is van groot belang dat de OR tijdens het besluitvormingsproces actief gebruik maakt van het eigen netwerk, als OR en als individuele OR-leden. Tijdens deze module maakt u een netwerkanalyse en u krijgt de gelegenheid om verschillende type strategische netwerkgesprekken te oefenen met een acteur.

Opleidingsdoelen:
 • Deelnemers verkennen de noodzaak van netwerken en hoe gebruik ervan te maken.
 • Deelnemers hebben inzicht in de huidige en de gewenste manier van netwerken binnen de OR.
 • Deelnemers hebben inzicht in hun eigen sterktes en zwaktes m.b.t. netwerken en hebben geoefend met een ontwikkelpunt wat betreft deze competentie.
 • Deelnemers hebben een plan van aanpak gemaakt voor netwerken rond een actueel thema voor de OR.
Tijdens deze training werkt u aan de volgende competenties:
 • u gaat actief op zoek naar signalen van binnen en buiten de organisatie, organiseert en voert gesprekken, stelt vragen en geeft signalen af;
 • u kunt bij de discussie over instemming- en adviesaanvragen rekening houden met de gevoeligheden en acceptatie in de organisatie;
 • u zorgt dat diverse partijen betrokken worden bij de beeld- en oordeelsvorming over een bepaald voorstel;
 • u toetst met de OR of er bij de juiste partijen genoeg draagvlak is voor een bepaald voorstel;
 • u maakt gebruik van kennis en vaardigheden van anderen in en buiten de organisatie.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training sturen we een competentieprofiel op met het verzoek deze in te vullen en mee te nemen. Daarnaast krijgt u een vragenlijst, waarmee u het gesprek kunt aangaan met een aantal sleutelfiguren in uw eigen netwerk.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties 'netwerken', ‘omgevingsbewustzijn’ en ‘levelvaardigheid’. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:00 - 9:15

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee

9:15 - 9:30

 • Start van de training
  • Huishoudelijke mededelingen.
  • Bespreking programma.

9:30 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Netwerkanalyse maken

  Als opstart voor het programma maken we een netwerkanalyse van de eigen organisatie.

  Visie op netwerken

  We vervolgen met een korte discussie aan de hand van stellingen. Hierbij oefenen we enerzijds met beeldvorming in het kader van het BOB-proces en anderzijds vormen we ons een visie op netwerken als ‘strategisch instrument’.

  Voorbereiding op de oefening met de acteur

  Met een maatje bereid u zich voor. Wat wilt u oefenen in het kader van netwerken? Betrek het competentieprofiel erbij: wat zijn uw sterke en ontwikkelpunten in dit kader? Welk concreet gesprek wilt u gaan oefenen en met wie?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

14:00 - 16:25

 • Middagprogramma

  Oefenen, oefenen, oefenen met de acteur en eigen casussen

  We oefenen in gesprekjes van 5 minuten en bespreken steeds kort na. U krijgt feedback van de acteur en in ieder geval van uw ‘maatje’. Ieder schrijft voor zich de eigen ontwikkelpunten op m.b.t. netwerken die u wilt meenemen naar de praktijk van de OR.

  Reflectie en plan van aanpak

  • Met uw maatje kijkt u terug op deze middag: wat zijn eyeopeners en ervaringen om mee te nemen voor uzelf. En wat zijn conclusies voor de OR als het gaat om netwerken. We zetten de conclusies bij elkaar: wat kan de OR meer doen qua netwerken en hoe pakken we dat aan?

16:25 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training

16:30 - 19:00

 • Avondprogramma

  Het avondprogramma wordt alleen aangeboden aan de deelnemers die de gehele reeks Strategisch sterker! hebben gevolgd.

  16.30-17.00 uur Snackbreak

  17.00-19.00 uur Reflectie

  Aan de hand van het strategische competentieprofiel dat steeds is gebruikt bij alle modules bespreek je met een medecursist jouw eigen ontwikkeling in de afgelopen periode. Waarin ben je gegroeid, wat zijn je sterke kanten en ook: wat zijn je aandachtspunten. Met de feedback die krijgt en je zelfbeoordeling bereid je een korte presentatie voor die je gaat geven aan de groep en de trainer(s).
  Tot slot sluiten we het feestelijk af met het uitreiken van een certificaat.

  19.00- uur Afsluitend diner

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500