Strategische personeelsplanning (SPP) - een randvoorwaarde voor duurzame inzetbaarheid

Strategische personeelsplanning (SPP) houdt in dat je gesignaleerde toekomstige ontwikkelingen verbindt met de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. Met het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers kan een organisatie anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een professionele ondernemingsraad denkt mee in personeelsbehoefte in de toekomst.

Strategische personeelsplanning en de OR

 • Een taak van de medezeggenschap is toezien dat strategische personeelsplanning zorgvuldig wordt vormgegeven en geïmplementeerd.
 • Inzicht in strategische personeelsplanning zorgt ervoor dat ondernemingsraden succesvol kunnen anticiperen op advies- en instemmingsaanvragen.
 • De medezeggenschap kan een toegevoegde waarde leveren in het vertalen van de in de toekomst gewenste competenties naar het hier en nu. De OR heeft zicht op aanwezige en gewenste kwaliteiten en denkt mee in gerichte acties.
 • De OR levert zo een proactieve bijdrage aan succesvol HR beleid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Programma

Na het doorlopen van de training heeft u:

 • Kennis van strategische personeelsplanning en aanverwante thema’s.
 • Kennis van het theoretisch model en inzicht in uw eigen stappenplan.
 • Inzicht in de mogelijke rol van de OR/commissie sociaal beleid (HRM) hierbij.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 9:45

 • Start van de training

  Kennismaking met elkaar en bespreking van het programma.

9:45 - 12:30

 • Sessies

  Strategische personeelsplanning (theorie)

  Een inleiding over strategische personeelsplanning.

  Stappenplan strategische personeelsplanning.

  We bespreken de fases in een strategische personeelsplanning. We analyseren de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van het huidige personeelsbestand en bespreken diverse scenario’s bij ongewijzigd en gewijzigd beleid.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:50

 • Vervolg training

  Vervolg van de ochtendsessie.

  Adviezen en rol van de OR

  De OR neemt initiatief! Welke adviezen geeft de OR aan de organisatie en welke rol willen leden daar zelf in spelen. Hoe wordt kwaliteit behouden? Hoe komt innovatie tot stand? Waar moet op gelet worden bij in-, door- en uitstroom van medewerkers?

15:50 - 16:00

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300