Strategische personeelsplanning (SPP) verplicht bij woningcorporaties

In de CAO Woondiensten is de bepaling opgenomen dat elke werkgever de plicht heeft om elke twee jaar een strategische personeelsplanning te maken. Binnen de sector wordt er op dit moment gewerkt aan een tool die beschikbaar zal worden gesteld via FLOW. Maar wat is eigenlijk een strategische personeelsplanning en wat is de rol van de OR?

Er zijn verschillende definities van het instrument Strategische Personeelsplanning (SPP). Kort gezegd: het is een instrument om in kaart te brengen wat de corporatie, gezien zijn strategie, in de toekomst nodig heeft aan menskracht. Hierbij worden huidige en toekomstige functies, rollen en competenties onder de loep genomen. Om toe te groeien naar de gewenste organisatie wordt een HR-plan opgesteld. In de praktijk blijkt dat organisaties verschillende invullingen geven aan de SPP. Vaak horen wij het begrip 'vlootschouw'. Dit begrip roept veel vragen en weerstand op.

De rol van de OR kan zijn om de strategische personeelsplanning op de agenda te zetten van het overleg met de bestuurder. De OR kan aandringen op een transparante invulling van de SPP waarbij medewerkers worden betrokken.

Verder kan inzicht in strategische personeelsplanning ervoor zorgen dat ondernemingsraden succesvol kunnen anticiperen op advies- en instemmingsaanvragen. De OR levert zo een proactieve bijdrage aan succesvol HR beleid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Programma

Na het doorlopen van de training heeft u:

 • Kennis van strategische personeelsplanning en aanverwante thema’s.
 • Kennis van het theoretisch model en inzicht in uw eigen stappenplan.
 • Inzicht in de mogelijke rol van de OR/commissie sociaal beleid (HRM) hierbij.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 9:45

 • Start van de training

  Kennismaking met elkaar en bespreking van het programma.

9:45 - 12:30

 • Sessies

  Strategische personeelsplanning (theorie)

  Een inleiding over strategische personeelsplanning.

  Stappenplan strategische personeelsplanning.

  We bespreken de fases in een strategische personeelsplanning. We analyseren de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van het huidige personeelsbestand en bespreken diverse scenario’s bij ongewijzigd en gewijzigd beleid.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:50

 • Vervolg training

  Vervolg van de ochtendsessie.

  Adviezen en rol van de OR

  De OR neemt initiatief! Welke adviezen geeft de OR aan de organisatie en welke rol willen leden daar zelf in spelen. Hoe wordt kwaliteit behouden? Hoe komt innovatie tot stand? Waar moet op gelet worden bij in-, door- en uitstroom van medewerkers?

15:50 - 16:00

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300