Verslagleggen voor secretarissen

U kunt zich gedegen voorbereiden in deze training op uw rol als notulist/secretaris van de ondernemingsraad (OR) tijdens de vergadering en uw rol als verslaglegger daarna. U weet hoofdzaken te scheiden van bijzaken en bent daardoor goed in staat gericht aantekeningen/notulen te maken en het overleg in hoofdlijnen weer te geven in een verslag. De verschillende verslagvormen kent u en u kunt, afhankelijk van de vergaderagenda, toegankelijke verslagen op verschillende manieren presenteren.

Inhoud

 • De functie van een verslag.
 • De voorbereiding op de vergadering.
 • Het scheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Het maken van aantekeningen.
 • Beknopte en uitgebreide verslaglegging.
 • Het opstellen van een helder verslag.

Werkvormen

Theoretische uiteenzettingen volgen, ervaringen uitwisselen, discussie voeren, videofragmenten bestuderen, schrijfopdrachten maken.

Programma

9:00 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 12:30

 • Opening en kennismaking

  In welk bedrijf werkt u en wat is uw functie? Zit u pas in de OR of al jaren? Heeft u veel ervaring met het schrijven van verslagen of juist niet? Kortom: we maken kennis met elkaar.

  Waarom schrijft u een verslag?

  • Hoe beknopt of uitgebreid is een verslag?
  • Wat is de functie van een verslag?
  • Bespreking over de lengte

  De voorbereiding

  In tweetallen denkt u na over de manier waarop een notulist zich kan voorbereiden op het maken van een verslag.

  Het volgen van de discussie

  Theoretische uiteenzetting over het volgen van de rode draad in de discussie en het maken van aantekeningen.

  Aantekeningen maken

  U maakt aantekeningen bij de DVD.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:00

 • Een prettig leesbaar verslag

  Hoe maakt u heldere zinnen en hoe zorgt u voor een goedlopende tekst? Theorie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

  Welke verslagvormen gebruikt u?

  U bestudeert fragmenten uit verschillende verslagen. Wat is kenmerkend voor elk stukje tekst?

  Het maken van een verslag

  Een DVD wordt getoond, waarbij u aantekeningen maakt en vervolgens een verslag schrijft.

16:00 - 16:15

 • Afsluiting en einde van de cursus

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300