WOR: strategisch adviseren

De resultaten van het OR-werk hangen af van een goede kennis van de wet en de procedures. Maar als u wilt dat de directie daadwerkelijk iets doet met uw advies, dan is tactisch met uw rechten om kunnen gaan zeker zo belangrijk!

U hoort welke besluiten adviesplichtig zijn en u kunt adviesaanvragen doorgronden en kent daarnaast de mogelijkheden om iets te bereiken met uw advies. U bent in staat originele ideeën, oplossingen en opvattingen te bedenken en probeert deze uit te onderhandelen in een overlegvergadering.

In deze training van SBI Formaat leert u de strategische mogelijkheden optimaal te benutten, zodat u invloed kunt uitoefenen op bedrijfseconomisch en organisatorisch terrein.

Programma

10:00 - 10:30

 • Aankomst locatie

  Informele start en kennismaking met elkaar.

  Inventarisatie verwachtingen

  Inventarisatie van de verwachtingen en vragen met betrekking tot strategisch omgaan met het adviesrecht.

10:30 - 11:30

 • Het adviesrecht (een korte opfrisser)

  We starten met een korte uitleg van het adviesrecht conform artikel 25 van de WOR. OR’s hebben vaak moeite om het onderscheid te maken tussen het adviesrecht en het instemmingsrecht. Daar kijken we nog even naar. En uiteraard oefenen we zodat alle kennis over het adviesrecht weer helder is.

  Past de (W)OR nog wel? De meerwaarde van medezeggenschap

  De WOR spreekt in het adviesrecht van "de" bestuurder en "het voorgenomen besluit". De praktijk is echter steeds minder eenduidig.  Organisatieveranderingstrajecten strekken zich vaak over langere termijn uit. Besluitvorming wordt gedecentraliseerd of vindt juist uiteindelijk "buiten" het bedrijf plaats als het om een onderdeel van een concern gaat. Voor de OR betekent dit meer en meer dat men wel strategisch "moet" opereren om de invloed van de medezeggenschap niet alleen formeel maar ook gericht op besluitvorming op de verschillende niveaus in de organisatie in te zetten. Overigens hebben zowel de bestuurder als andere managementlagen belang bij een "proactieve" medezeggenschap. Gemeenschappelijk belang is dat besluitvorming niet "gehinderd" wordt door formele procedures. Dat vergt van alle partijen een bepaalde attitude. Daarbij kunnen van beide kanten bepaalde beelden een rol spelen. Na een korte inleiding bezinnen we ons op wat de "meerwaarde" van medezeggenschap voor de eigen organisatie in zou kunnen houden.

11:30 - 12:30

 • Strategisch adviseren: de hoofdlijnen

  Wat voor mogelijkheden biedt de huidige wetgeving? Welke fases zijn hierbij te onderscheiden? En wat zijn belangrijke "beslis" momenten als OR? Zijn hier mogelijk reeds ervaringen mee?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:30

 • Een analysemodel

  Een stappenmodel voor het als OR analyseren van een adviesaanvraag en hoe daar mee om te gaan.

14:30 - 16:00

 • En dan: de praktijk

  Iedere deelnemer krijgt de kans om een eigen adviestraject/adviesaanvraag te analyseren en een bij de OR en organisatie passende strategie te ontwikkelen. Wanneer we terugkijken naar de manier zoals de OR in het verleden de adviesaanvraag heeft behandeld en hoe het anders kan, levert misschien een aantal leermomenten op.

16:00 - 16:20

 • Afronding

  Hoe communiceren we dit met de OR-leden en eventueel andere betrokkenen?

16:20 - 16:30

 • Afsluiting van de cursus

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300