WOR: instemmingsrecht optimaal benutten

Als OR is het van belang om de WOR en de daaruit voortvloeiende procedures goed te (ver-) kennen. Want wat op het eerste gezicht helder lijkt hoeft dat nog niet te zijn.

Het instemmingsrecht lijkt op het eerste gezicht het meest 'duidelijke' voor een ondernemingsraad. Het is ja of nee en de OR beschikt over beroepsrecht. Maar is dit allemaal wel zo eenvoudig? Zo kan een adviesprocedure tot verschillende instemmingsplichtige besluiten leiden. Daar alert op zijn kan de invloedsfeer van de OR aanmerkelijk vergroten. Hoe stem je dan het een en ander op elkaar af? Hoe is de bestuurder ervan te overtuigen dat er afzonderlijke instemmingsaanvragen, die volledig onder de WOR vallen, vereist zijn? Hoe bereid je als ondernemingsraad het een en ander voor? En hoe houd je controle op de effectiviteit? Wat dat laatste betreft bijvoorbeeld met betrekking tot vereende instemming ten aanzien van werktijden/ploegendiensten, etcetera.

Op deze dag wordt gestart met de voornaamste jurisprudentie op dit terrein, dit met als gastdocent een advocaat van Sprengers Advocaten. Vervolgens krijgt u de kans om eigen vragen in te brengen en met elkaar te bespreken. Op deze dag leert u het advies- en instemmingsrecht optimaal met elkaar te combineren en uw strategische mogelijkheden te verkennen om zoveel mogelijk invloed op bedrijfseconomisch en organisatorisch terrein uit te oefenen.

Meer informatie over Sprengers Advocaten kunt u vinden op www.sprengersadvocaten.nl.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst, registratie van de deelnemers en koffie/thee.

10:00 - 11:10

 • Instemmingsrecht optimaal benut

  Overzicht van wat er allemaal onder het instemmingsrecht valt en hoe de OR daar optimaal gebruik van kan maken. Wat is het systeem? Wat zijn de juridische mogelijkheden? Wat zegt de rechtspraak over het instemmingsrecht? Welke strategische inzet is handig?

11:10 - 11:20

 • Pauze

11:20 - 12:30

 • Instemmingsrecht optimaal benut (vervolg)

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:20

 • De kans om...

  Het middaggedeelte staat in het teken van uw eigen organisatie, OR, CAO en de ervaringen/vragen die u ten aanzien van het instemmingsrecht heeft. We zetten eerst op een rij welke inzichten en ideeën het ochtenddeel u heeft opgeleverd en welke vragen er wellicht nog leven. Vervolgens krijgt iedere deelnemer de kans om eigen instemmingverzoek(en) te bespreken en/of de rol van de OR in relatie met de CAO uit te werken. Zoals al op de website is vermeld, is het mogelijk een eigen case mee te brengen.

16:20 - 16:30

 • Afsluiting van de studiedag

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300