In één dag een goede basis leggen voor uw OR-werk! Met uitgebreid aandacht voor de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

U bent nieuw in de ondernemingsraad (OR). Een hele uitdaging, maar er komt ook heel wat op u af. U moet ineens van alles kennen en kunnen: weten wat er in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat, onderhandelen en vergaderen met de bestuurder, communiceren met de achterban, nadenken over arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en sociaal beleid. Bovendien bent u niet meer alleen collega, maar ook gesprekspartner van de directeur/bestuurder. Dat is een nieuwe rol.

Het is prettig voor u en voor de OR als u snel volwaardig kunt meedraaien. Met een gelijkwaardige inbreng van alle leden worden de mogelijkheden van de OR flink vergroot. Met deze cursus helpt SBI Formaat u op de goede weg.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties 'onderhandelen' en 'netwerken'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.
Elke deelnemer ontvangt gratis een WOR-boekje met daarin de wet op de ondernemingsraden!

Inhoud programma

Wat is de plaats van uw OR binnen de onderneming? Welke positie neemt u in en welke rol wilt u spelen? Wat is de werkwijze van uw OR en hoe functioneert dat in de praktijk? En wat is uw eigen rol in dit geheel? Aan het begin van de dag loopt u stapsgewijs deze vragen door en vergroot u uw inzicht in het OR-werk.

Vervolgens worden de belangrijkste rechten en bevoegdheden volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor u op een rij gezet door een advocaat van Sprengers Avocaten.

In de middag vinden drie sessies gelijktijdig plaats. U kunt aan twee daarvan deelnemen. Uw keuze geeft u aan op het aanmeldingsformulier.

Sessies

Sessie 1: Succesvol communiceren met de achterban
Een goede communicatie met de achterban is essentieel voor elke OR. Niet alleen omdat de OR hen vertegenwoordigt, maar ook omdat de mensen op de werkvloer een goede bron van informatie zijn. Goede communicatie is meer dan het ophangen van de notulen op het prikbord. In deze sessie zet u een stap verder.

Sessie 2: Effectief overleggen/onderhandelen met de bestuurder
Tijdens het overleg moet uw OR resultaten boeken voor de achterban. U moet er daarom voor zorgen dat de bestuurder u serieus neemt als gesprekspartner. Dat valt niet altijd mee. Welke strategie past u toe? En wat heeft de OR de bestuurder te bieden? Dit vraagt om een goede voorbereiding van het overleg en om communicatieve vaardigheden om stevig te kunnen onderhandelen. De basis wordt gelegd tijdens deze sessie.

Sessie 3: Een adviesprocedure in de praktijk
Met een aansprekend praktijkvoorbeeld wordt een adviesprocedure met u doorlopen. U hoort wat een voorgenomen besluit is, waaraan een adviesaanvraag moet voldoen en op welk moment de OR om advies moet worden gevraagd. Hoe kunt u het adviesrecht strategisch inzetten en wat doet u als de directie het besluit al heeft genomen? Er is ook wat tijd voor vragen en voorbeelden uit uw eigen praktijk.

Meer informatie over Sprengers Advocaten kunt u vinden op www.sprengersadvocaten.nl. Op deze themadag ontvangt u o.a. het boek 'Aan de slag in de OR: wegwijs in de wereld van de ondernemingsraad' en het boekje 'Wet op de ondernemingsraden'.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 10:40

 • De rol van de OR-leden

  Het is verstandig om uw taak, plaats en positie als OR helder te krijgen. Wat stelt u zich ten doel? Wilt u bijvoorbeeld vooral een gezonde luis in de pels, of de kritische overlegpartner van uw bestuurder zijn? Wilt u in een vroeg stadium meedenken bij de beleidsvorming, of reageert u liever als er een voorgenomen besluit ligt? En wat wordt uw eigen rol binnen de OR? U wordt aan het denken gezet door een trainer van SBI Formaat.

10:40 - 11:25

 • De OR-bevoegdheden op een rij

  Uw OR heeft een aantal (wettelijke) taken. Gelukkig heeft elke OR ook bevoegdheden om die taken naar behoren uit te voeren. De belangrijkste zijn het advies- en instemmingsrecht en het informatie- en initiatiefrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de WOR. De belangrijkste bevoegdheden worden u uitgelegd door een advocaat van Sprengers Advocaten.

11:25 - 11:45

 • Pauze

11:45 - 12:35

 • De OR-bevoegdheden op een rij (vervolg)

12:35 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:50

 • Aanvang eerste sessieronde

  In de middag vinden drie sessies gelijktijdig plaats. U kunt aan twee daarvan deelnemen. Uw keuze geeft u aan op het aanmeldingsformulier.

14:50 - 15:10

 • Pauze

15:10 - 16:20

 • Aanvang tweede sessieronde

16:20 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training met aansluitend een borrel

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300